VORES LEDELSESVÆRDIER

Heart Shape Cookie Cutter

MOD & HJERTE

Det autentiske lederskab er et lederskab, hvor man har det personlige mod og hjerte til at være til stede sammen med andre som sig selv, og hvor man er bevidst om sine valgmuligheder og ledelseshandlinger.

Microscope

SELVINDSIGT

Ledelse af andre er svært, uden at lederen til stadighed forholder sig til sig selv – ser sig selv i øjnene. Lederen kan med fordel hente støtte til at træne egen selvindsigt ved bevidst at vælge at gå ind i en personlig udviklingsproces. Det kommer ikke af sig selv.

Team Talk

MIG & DE ANDRE

At tage sit lederskab på sig er et valg, lederen til stadighed må tage. Det kræver, at lederen helt bevidst øver sig og træner det at være til stede i sin lederrolle og at lytte uden at være forudindtaget. Og det kan godt være svært.

Business Team Research

DIALOG

En forståelse for at det at lede altid foregår i dialog med andre og altid i en proces. Det er derfor ikke noget, man påfører andre, men noget man gør sammen med andre med fokus på relationen.

Confident Woman

MAGT & VALG

Lederskabet foregår i en social kontekst og som leder er man forpligtet på fællesskabet. Det er lederens ansvar, hvordan han/hun vælger at udøve sin ledelse og dermed forvalte sin formelle og uformelle magt.

 

Det er ikke lederens ansvar, hvordan medarbejderne vælger at forholde sig til lederen eller deres job. Men hvis lederen bestandig søger at skabe gode rammer og behandler sine medarbejdere ordentligt og respektfuldt, betyder det som regel, at lederen bliver mødt med tillid og dermed får muligheden for at skabe god trivsel.

Conductor Leading Orchestra

FØLGESKAB

Ledelse er at opnå resultater sammen med og gennem andre. Det indebærer at sætte mål og retning. Hvis lederen viser vejen, motiverer og viser respekt for medarbejderne ved at anerkende og værdsætte deres indsats er der næsten sikkerhed for, at de vælger at følge lederen.

Brainstorming

KOMMUNIKATION

Ledelse er evnen til at skabe og formidle mening gennem forhandling af lokale virkeligheder, så der skabes en fælles forståelse, som giver mulighed for nye fælles handlemuligheder.

brain-3269655_640_edited.jpg

FØLELSESMÆSSIG

INTELLIGENS

I de senere år er i de ledelsessammenhæng kommet mere og mere fokus på følelsesmæssig intelligens. En af de helt store inden for området, Daniel Goleman, deler følelser ind i fire færdigheder: Selvindsigt, selvregulering, social bevidsthed og håndtering af relationer. Pointen er, at de ledere der lykkes godt med deres ledelse og dermed skaber resultater for deres virksomhed, typisk også har et fornuftigt niveau af følelsesmæssig intelligens.