ET LEDERKURSUS FOR DIG, DER ER NY LEDER

"Vi tror på, at din evne til refleksion er afgørende for, hvor-dan du påtager dig lederskab – både for dig selv og andre."

Kurset er derfor tilrettelagt med vekslen mellem teoretiske indlæg, metoder, tips og tricks og træning i refleksion over eget handlerum og handlemuligheder sammen med de øvrige deltagere.

 

Vi forventer derfor, at deltagerne aktivt bidrager med udfordringer og dilemmaer fra jeres eget lederjob. Med eksempler fra din hverdag vil du blive støttet i at undersøge og analysere dine ledelsesudfordringer, så du kan reagere relevant og dermed løse de ledelsesudfordringer og dilemmaer, du aktuelt står med, i en tryg atmosfære.

Vi vil på kurset have fokus på den særlige situation, du sidder i som personaleleder og har derfor udvalgt temaer, som særligt træner dine kompetencer til at begå dig i dette felt.

 

Personalelederen er oftest placeret midt i organisationen, hvor ledelse foregår i alle retninger så at sige.

 

Du samarbejder og forhandler med egne medarbejdere om opgaveløsningen.

 

Du samarbejder og forhandler med andre ledere og egen leder om ledelsesrum og ledelsesmandat, resultater, strategier og mål, vilkår og forventninger, ressourcer osv.

 

Det er derfor utvivlsomt vigtigt at have gode samarbejds- og forhandlingskompetencer.