Management er at gøre tingene rigtigt. Ledelse er at gøre de rigtige ting.

Peter Drucker 

KOM GODT FRA START

BLIV DEN LEDER, DU SELV VIL HAVE

OM FAST-TRACK LEDELSE

Lær det bedste fra lederen og rådgiveren

Kurset er for dig, der er ny leder. Det er et internat--kursus i 4 moduler - hver af to dages varighed - hvor du kommer de discipliner igennem, der erfaringsmæssigt gavner dig mest. Du lærer også at implementere dem med afsæt i din egen hverdag. Og du vil få opbygget et fortroligt netværk, du vil have glæde af i mange år.

 

OM DIG & FAST TRACK-LEDELSE

Lederudvikling gennem selvindsigt skaber resultater i dit lederjob

Du er ny leder med personaleansvar og har op til 5 års erfaring i mellemlederrollen.

Dette kursus er for dig, som har ambitioner om at skabe gode resultater i dit lederjob gennem at udvikle dit personlige lederskab.

Lederkurset vil give dig: 

 • et solidt overblik over dit lederlandskab

 • træne dine lederevner

 • skabe opmærksomhed på dit ledelsesrum og dine handlemuligheder.

 

Vi fokuserer på dine styrker og dit potentiale.

Al ledelse foregår i en relation og er som sådan en social proces.  Ledelse foregår ikke i et isoleret rum, men i en kontekst og i relationen(erne).

Vægten på kurset lægges på at øge din selverkendelse, sociale bevidsthed og håndtering af relationer.

 

Tag din ledelse på dig, men vær ikke en påtaget leder.

 

Det er dit ansvar, hvordan du vælger at udøve din ledelse og dermed forvalter din formelle og uformelle magt. Ved at tage din ledelse på dig som dig selv med bevidstheden om det ansvar, der følger med – har du alle forudsætninger for at blive den leder, du gerne selv vil have. Enkelt, men ikke let.

 

Du vil blive støttet i at tage hånd om din personlige udviklingsproces. Vi etablerer i fællesskab et læringsnetværk, hvor du får rig lejlighed til at reflektere over dine konkrete ledelsesudfordringer og ledelsesdilemmaer sammen med dine medkursister i en tryg atmosfære og fortrolig ramme.

DIT UDBYTTE
 

Personlige kompetencer

Du får

 • Større selvtillid og autenticitet i lederrollen

 • Bedre evne til nærvær, til at skabe tillid og i at skabe følgeskab

 • Opøvet evne og rutine i refleksion over egen lederpraksis

 • Bedre forudsætninger for at skabe bedre relationer opad, nedad og til siden. 

 • Øget forståelse for vigtigheden af åben og ærlig kommunikation som afgørende for din troværdighed

DIN ORGANISATIONS
UDBYTTE
 

Du bliver bedre til at

 • skabe motiverende rammer for dine medarbejdere

 • fastholde arbejdskraft med lavere sygefravær

 • nedsætte konfliktniveau og mindre stress til følge.

 

Dermed skaber du bedre resultater i dit lederjob.

 

INDHOLD

Temaer:

 • Introduktion til læringsnetværket, herunder formulering af egne læringsmål

 • Hvordan ser min organisation ud? - Hvad betyder det for mig, min evne/mulighed for at lede, få succes mv.

 • Personlige værdier, motivation - Hvor godt kender jeg mig selv?

 • 360 graders ledelse, Autoritet og legitimitet - Mine forventninger til min lederrolle?

 • Feedback, motivation og delegering – relationer og assertion

 • Træning i spørgeteknikker – den coachende leder

 • Lederspejl – hvad siger mine kolleger/medarbejdere om min ledelse?

 • Læring om kommunikation og introduktion til konflikthåndtering

 

MARIANNE WIESE

Marianne er uddannet jurist og har en bred videreuddannelse, hvor menneskelige relationer er omdrejningspunktet.

 

Hun har som leder gennem 10 år på højt niveau opnået solid ledelseserfaring. I de efterfølgende 10 år har hun arbejdet som intern konsulent, hvor hun har undervist og coachet ledere på alle niveauer i en organisation. I hele sin karriere har Marianne arbejdet med forandrings-, strategi- og udviklingsprocesser og har dermed stærke kompetencer indenfor organisationsudvikling.

Derudover har hun videreuddannet sig inden for organisation og ledelse, systemisk teori og metode, kropsterapi og hun har en master i konfliktmægling fra Københavns Universitet.

 • LinkedIn

METTE HVIED LAUESEN

 • LinkedIn
 • Black Twitter Icon

Mette uddannet cand.mag., og har i mange år arbejdet som kommunikationsrådgiver i både private og offentlige organisationer.

 

Hun har de senere år arbejdet med udgangspunkt i det personlige lederskab: Hvad der kan få folk til at flytte sig selv – og andre.

 

Derfor har hun videreuddannet sig inden for forskellige typer af coaching og sorgarbejde (og ja, det hænger sammen) og persontypeværktøjet Enneagramet.

 

Mette underviser også forskere i ledelse gennem et tysk konsulenthus, hun er tilknyttet.

Læs mere: www.mettehl.dk & www.slipsorgen.dk 

DET PRAKTISKE
 • Fast-track ledelse løber over 4 måneder med 4 moduler på 2 kursusdage (internat), i alt 8 kursusdage.
   

 • Der vil være hjemmearbejde mellem modulerne i mindre omfang.
   

 • Kursusdage: 8. - 9. oktober 2020, 4. - 5. november 2020, 3. - 4. december 2020 og 14. - 15. januar 2021.
   

 • Sted: Bautahøj Konferencecenter, Bautahøjvej 39, 3630 Jægerspris
   

 • Pris: 42.500 - ex moms
   

 • Husk, hvis du er statsansat, at du kan søge om støtte hos Den Statslige Kompetencefond

SKRIV ELLER RING TIL OS!

Marianne: 21 70 86 85 / Mette: 26 18 61 90

Tak for din besked - vi vender hurtigt tilbage